سرقت؛ بیشترین جرم استان قزوین

روی خط حادثه
سرقت؛ بیشترین جرم استان قزوین

سردار مهدی محمودی، فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: سهم استان درجرائم حدود۴۸ درصد درسرقت است که درسه ماهه امسال در سرقت های کوچک ۵۲ درصد کاهش داشتیم که بیشترین سرقت بترتیب قطعات و لوازم خودرو، سرقت منزل، موتورسیکلت بیشترین آمار را داشته است.


 او  همچنین از دستگیری باند مواد مخدر در استان هم خبرداد و گفت: با تلاش ماموران پلیس و انجام عملیات فنی و اطلاعاتی با دستگیری باندسلاطین کوکائین گام بزرگی درمبارزه بامواد مخدر در استان برداشته شد. به گفته سردار، این کوکائین در آمریکای لاتین تولید شده و از ترکیه وارد ایران شده بود.

شنبه 24 تير 1396
04:36:27