اصولگرایان باید خانه تکانی کنند

دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین:
اصولگرایان باید خانه تکانی کنند

نصرت اله علیرضایی دبیر شورای اطلاع رسانی استان قزوین گفت: برخی از اصولگرایان پیام مردم را دریافتند؛ ولی بخشی از بدنه متصلب جریان اصولگرا از این شکست های پی در پی که با ریزش بدنه اجتماعی آن‌ها همراه است، درس نگرفتند و متاسفانه به لحاظ سیاسی در یک خواب عمیق فرو رفته اند.


او ادامه داد: جبهه اصولگرایان باید در نگاه به مردم، تحلیل ها و باورها و دیدگاه های خود تجدید نظر و به تعبیری خانه تکانی کنند؛ زیرا جامعه پاسخ های واپسگرایانه به مطالبات روز را بر نمی تابد؛ در حالی‌ که جهان هر روز روبه نو شدن و توسعه است.


شنبه 3 تير 1396
09:30:40