تغییرات فله‌ای با مشی اصلاح طلبی همخوانی ندارد

عضو شورای شهر قزوین:
تغییرات فله‌ای با مشی اصلاح طلبی همخوانی ندارد

مهدی عبدالرزاقی، عضو پنجمین دوره شورای شهر قزوین گفت: گردش نخبگان به معنای جابجایی‌های اتوبوسی نیست و آن تفکر که مدیران سازمان ها تا آبدارچی را به صورت فله‌ای عوض می کرد، با مشی اصلاح طلبی همخوانی ندارد.


او تاکید کرد:  درشورای شهر آینده، بدون کارشناسی و تنها به دلیل گوش به فرمان نبودن نیرویی جابجا نمی‌شود و شورای کارشناسان و نخبگان خواهد بود.
به گفته این عضو شورا، عدم شفافیت مالی و اطلاع رسانی، تبعیض سازمانی و عدم رعایت عدالت در توزیع خدمات و بودجه از جمله نقاط ضعف شورای شهر و مدیریت شهری در گذشته است که باید بهبود یابد.


چهارشنبه 10 خرداد 1396
08:33:48