از شهرداری قزوین تا تهران

از شهرداری قزوین تا تهران

مسعود نصرتی با بیش از یک دهه که بر مسند شهرداری تکیه زده‌است، با تغییر ماهوی شورای شهر قزوین،دیگر نباید انتظار ماندن در ساختمان شهرداری را داشته باشد؛ چه اینکه اکثریت مجلس محلی را اصلاح طلبان در دست دارند.


نصرتی که روزی معاون محمودکمالی، شهردار پیشین بود با انتخاب شورای شهر اصولگرا، کلیددار شهر شد.او بارها گفته سیاسی نیست و سیاسی عمل نمی‌کند؛ اما رابطه نصرتی با شورای شهر اصولگرا که منتقدان از آن با عنوان شورای شهرداری نام می‌برند و مدیران زیر دست او که به طیف راست نزدیک هستند، شهردار فعلی را در دسته بندی راست‌ها قرار می‌دهد. البته برخی از کارشناسان، حتی مدل مدیریتی او را نزدیک به قالیباف، شهردار تهران می‌دانند؛ آنجا که مشارکت یک نهاد انقلابی در اجرای پروژه‌های بزرگ و پل سازی که با انتقاد کارشناسان شهری  رو‌به‌رو شده‌است، می‌توان از وجوه اشتراک این  دو مدیر شهرداری عنوان کرد. با این وجود در تب و تاب گمانه‌زنی‌ها برای تعیین شهردار، یک سایت خبری- تحلیلی که گفته می‌شود نزدیک به اصلاح طلبان است، در گزارشی، نام‌های متعددی را درکنار مسعود نصرتی با عنوان «دکتر» برای تصدی شهرداری تهران مطرح می‌کند. نصرتی درحالی در این گزارش پایگاه خبری- تحلیلی مطرح می‌شود که در هیچ محفل سیاسی منتسب به اصلاح طلبان، نامی از او شنیده نمی‌شود.

چهارشنبه 10 خرداد 1396
08:22:29