لیست اصلاح طلبان در ابهام

لیست اصلاح طلبان در ابهام

ک کانال تلگرامی، لیست احتمالی برای شورای شهر قزوین را منتشر کرد که چندان دور از ذهن نمی‌رسد. این کانال خبری که منتسب به یکی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان قزوین است، از ۲۷ کاندیدای احتمالی نام برده‌است که ۷ نفرعضوشورای اصلاحطلبان قزوین هستند.


 در این لیست، مسلم بیدخام، زهرا یوسفی، محمد حسین فرجی های قزوینی،مهدی عبدالرزاقی، مهدیه میرناصری و مهران قاسمی و علی صفری از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان حضور دارند. در این بین، سعید دقیقی، شهرام صفری،حسین افشار مقدم، محمد هادی جعفری، محمد آقاعلیخانی، نینا سیاهکالی مرادی، مهدیه قافله باشی،  اسحاق چگینی، حمید چگینی، سیف اله یوسفی،محمد ابراهیم عصارزاده،شهریار نقدی، مجتبی جلیلوند، امیر عباس قوامی، احمد نجاری الموتی، سعید قوامی، زهرا صباغی، لیلا مومنی، مریم وزین وزیبا رشوند از مستقلان و فعالان اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند.
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد در این لیست، از کسانی نام برده شده‌ که ورودشان با موانعی رو‌به رو است. با این همه،نوع چینش افراد در این لیست احتمالی نشان می‌دهد که سعی شده همه احزاب اصلاح طلب سهمی داشته‌باشند.
به نوشته‌ی این کانال خبری، احتمال داردبه این لیست نفرات جدیدی اضافه شود. البته این کانال تلگرامی، تاکید کرده‌است که اسامی اعلام شده،صرفاگمانه زنی بوده وهرهفته بر تعداد این کاندیداهااضافه می‌شود.
بنابر این گزارش، بیش از ۵۰ نفربرای قرارگرفتن درلیست اصلاح طلبان به شورامراجعه کرده‌اند.
پیشتر، شورای اصلاح طلبان در بیانیه‌ای با دعوت از«کلیه افرادشایسته وصاحب‌نظروتوانمنددراداره امورشهری دعوت کرده به عنوان نامزدانتخابات ثبت نام کنند.»
در این بیانیه به سازو کار انتخاب هم پرداخته شده و آمده‌است: پس ازپایان یافتن مرحله ثبت نام واحرازواجدین شرایط،شورای اصلاح طلبان استان قزوین ازمیان کاندیداهایی که واجدمعیارهای این شورابوده وتمایل داشته باشند،درلیست اصلاح طلبان قرارگیرند.
  به نظر می‌رسد، شورای هماهنگی اصلاح طلبان همان طور که خاتمی، رهبر جریان اصلاحات در انتخابات شورای شهر بر توجه کمتر به مسائل سیاسی و تمرکز بیشتر بر مدیریت شهری تاکید کرده، به دنبال بستن لیست متخصص است.هرچند خبرهایی از سهم خواهی و حضور ستاره‌ها و افراد گمنام و...هم شنیده می‌شود.
با این وجود فعالان مدنی معتقدند اصلاح طلبان برای ورود به شورا باید با برنامه وارد کارزار شوند و اگر برنامه و هدفی برای مدیریت شهری نداشته‌باشند و حامیان تفاوتی در اداره مجلس محلی احساس نکنند، اصلاح طلبان به مرور سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهند.

يكشنبه 29 اسفند 1395
13:57:53