یادنامه مشروطه در قزوین

یادنامه مشروطه در قزوین
چهاردهم مرداد، سالروز صدور فرمان تاریخی مشروطه است و قزوین، با شخصیت های فرهنگی و سیاسی تاثیرگذارش، نقشی غیرقابل انکار در این اولین حرکت استبدادستیزانه و آزادی خواهانه خاورمیانه داشته است. نوشتن از مشروطه و نقش پررنگ قزوین و فرزندانش در آن رویداد سترگ تاریخ معاصر، مجالی فراخ تر می خواهد و در این جای تنگی که ما را هست، جز اشاره ای «یادنامه» وار به 3 بازیگر سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی قزوین  امکان‌پذیر نیست. 

چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:38:57