شهردار جدید تاکستان

شهردار جدید تاکستان
 بزودی شهردار جدید تاکستان معرفی می‌شود.گفته می‌شود رضا طاهری شهردار بیدستان به عنوان گزینه اصلی برای شهرداری تاکستان مطرح است .  شورای شهر تاکستان گزینه های مختلفی را برای شهرداری در نظر گرفته است ولی به نظر می رسد طاهری از شانس بالایی برای نشستن بر صندلی بی ثبات شهرداری تاکستان برخوردار باشد.
شهرداری تاکستان در چند سال اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. شهریار رحمانی هم به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب خواهد شد.


چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:19:52