تاکید بر همدلی

تاکید بر همدلی
داوود محمدی را مردم قزوین به عنوان چهره‌ای سازگار و انعطاف پذیر می‌شناسند. در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم محمدی یکی از مطرح ترین سخنرانان ستاد محمدباقر قالیباف در قزوین حضور فعالی داشت. 

ادامه مطلب در نشریه

چهارشنبه 19 تير 1392
15:13:48