اجازه اجحاف را ندهید

اجازه اجحاف را ندهید

من از مربیان پیش‌دبستانی هستم. در‌حالی‌که 13 روز در هر‌ ماه کار می‌کنیم، تامین‌اجتماعی از مسوولان مدارس خواسته است تا مربیان را به تعداد روزهای حضورشان در مدرسه یعنی ۲۲ روز بیمه کنند. مدیران مدارس هم حق بیمه ۹ روز ما‌به‌التفاوت این مدت را از حقوق ما کسر می‌کنند. تخلف مدیران مدارس را به تامین‌اجتماعی گزارش کردیم، می‌گویند شکایت کنید. اگر شکایت کنیم رابطه ما و مدیران دچار مشکل می‌شود. لطفا به مدیرکل آموزش و پرورش استان بگویید اجازه اجحاف در حق مربیان پیش‌دبستانی که فقط 220 هزار تومان حقوق می‌گیرند را ندهد.   
                 رضوان‌فر

يكشنبه 11 آبان 1393
11:59:59