عباسپور: رکود در جامعه، جولان می‌دهد

عباسپور: رکود در جامعه، جولان می‌دهد

صبح قزوین- نماینده بویین‌زهرا، گفت: «نمایندگان آماری که دولت در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی ارائه می‌دهد را قبول ندارند.» روح‌اله‌عباسپور، افزود: «طبق سخنان رییس جمهور، پایداری و ثبات اقتصادی ایجاد شده و کشور از رکورد خارج شده است و کسی حق اعتراض ندارد، زیرا اخبار و آمار دولت صحیح می‌باشد و ما دولت راستگویان هستیم.» وی با تاکید بر اینکه، رکود در حال جولان‌دادن در جامعه است، مردم چگونه باید بهبود وضعیت اقتصادی را باور کنند، اضافه کرد: «فقط این مساله را قبول داریم که بار روانی که باعث ایجاد تورم حبابی شده بود، کاهش پیدا کرده است. اما اینکه بگوییم اقداماتی صورت گرفته که تورم کاهش پیدا کند، نه؛ برنامه خاصی انجام نشده است.»

يكشنبه 27 مهر 1393
09:17:08