بیمارستان محمدیه چه شد؟

بیمارستان محمدیه چه شد؟
از محمدیه تماس می‌گیرم. چرا مسوولین استان به وضعیت این شهر توجه نمی‌کنند. بیش از 30 سال است که مردم در این شهر ساکن هستند، اما هنوز با وجود نزدیک به هشتاد هزار نفر سکنه، یک بیمارستان ندارد و برای کوچکترین نیاز درمانی باید بیاییم قزوین. قرار بود یک بیمارستان 64 تختخوابی در محمدیه ساخته شود، اما این وعده هم تا حالا عملی نشده است.
چگینی


چهارشنبه 9 مهر 1393
23:27:38