تشکر از اقدام خداپسندانه

تشکر از اقدام خداپسندانه

کیف شخصی بنده گم شده بود که یکی از کارکنان چهار انبیاء آن را پیدا کرده و بدون هیچگونه چشمداشتی تحویل دادند. لازم می دانم از کار خداپسندانه آقای برازنده تشکر و قدردانی کنم.
جاویدمهر

شنبه 15 شهريور 1393
17:07:52