اقدام پسندیده ائتلاف منتخب جامعه مطبوعاتی استان

اقدام پسندیده ائتلاف منتخب جامعه مطبوعاتی استان
ائتلاف شهریاران فردا متشکل از کاندیداهای مورد وثوق روزنامه نگاران پیشرو استان، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را به صندوق قرض الحسنه خانه مطبوعات اختصاص داد.

در این اقدام که با هدف مدیریت هزینه‌های تبلیغاتی این ائتلاف در فعالیتهای عام المنفعه صورت گرفت، آقایان نظامعلی درگی، احد چگینی، مهران محبی، محسن آقاعلیخانی، جعفر نصیری شهرکی و خانم‌ها کبری درویش پیشه و مریم نخستین به عنوان اعضای ائتلاف، نسبت به اختصاص بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود به صندوق قرض الحسنه خانه مطبوعات استان اقدام نمودند.


چهارشنبه 22 خرداد 1392
17:06:02