قزوینی علیه قزوینی!

قزوینی علیه قزوینی!

«تاریخ صدساله اخیر ایرانیان را کسانی نوشتند که از آدمیت سردر  نمی‌آوردند؛ اما نام آدمیت بر خود گذاشته بودند! این جماعت سر در آخور سمومات فکری مدرنیسم داشتند و در شبکه‌های فراماسونری از قدرت‌های آن روز جهان به‌ویژه انگلیس خط می‌گرفتند.» این مطلب، بخشی از سرمقاله‌ی کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه‌ی رسالت است که در آن فریدون آدمیت، تاریخ‌نگار معروف و قزوینی معاصر ایران، فراماسونر و... معرفی‌شده است. انبارلویی که مسوولیت مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی را نیز بر عهده دارد در این مقاله، از میرزا مسعود، روحانی طرفدار محمدعلی شاه و شیخ‌الاسلام منصوب قاجاریه در قزوین، به‌عنوان اولین شهید بیداری اسلامی در مشروطه یاد نموده و افزوده است: «قبل از فتح تهران و اعدام شیخ فضل‌الله نوری در میدان توپخانه وقتی مجاهدین به قزوین می‌رسند آیت‌الله میرزا مسعود شیخ‌الاسلام را اعدام می‌کنند. او اولین شهید بیداری اسلامی در مشروطه است.»


يكشنبه 12 مرداد 1393
13:48:49

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: