ایجاد زحمت برای مردم

ایجاد زحمت برای مردم

 به آقای شهردار بگویید بستن خیابان خیام و تبدیل آن به پیاده راه، جز افزودن زحمت برای مردم مخصوصا ساکنین این محدوده نیست. بهتر نبود به جای اینکه خیابان را ببندند و مردم را سرگردان کنند با ایجاد محدودیت ترافیکی، به ماشین‌های شخصی اجازه ورود به محدوده مرکزی شهر را نمی‌دادند.
حاج محمدی

شنبه 7 تير 1393
11:17:07

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: