آزمونی که بی نتیجه رها شد!

آزمونی که بی نتیجه رها شد!

بیشتر از یک سال است که از آزمون استخدامی استانداری می‌گذرد و تاکنون، نتایج آن اعلام نشده‌است. گفته می‌شود نه تنها آزمون که بحث استخدام در استانداری به‌کلی منتفی شده‌است. چرا مسوولین مربوطه در این رابطه اطلاع رسانی نمی‌کنند.
 رضایی

پنجشنبه 22 خرداد 1393
22:20:42