حوادث

حوادث
دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
افسر قلابی پلیس آگاهی که دست به اخاذی از مردم زده بود دستگیر شد.
دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
انگیزه جنایتکارانه برای کشتن شوهر!
زن جوانی که با مردی رابطه پنهانی داشت، برای آنکه مانع اصلی تداوم این ارتباط را از میان بردارد همسرش را به طرز فجیعی به قتل رساند.