حوادث

حوادث
چهارشنبه 6 شهريور 1392
163 سال قبل، خانه دو شهروند قزوینی مورد دستبرد قرار گرفت و اموال آنها به سرقت رفت.
چهارشنبه 6 شهريور 1392
قاضی مختاری :
 یک مقام قضایی تاکید کرد؛ تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت در غیاث آباد همچنان ادامه دارد. 
چهارشنبه 6 شهريور 1392

پسر 18 ساله‌ای در یکی از روستاهای بخش کوهین شهرستان قزوین خودش را حلق‌آویز کرد.
چهارشنبه 6 شهريور 1392
تازه‌‌دامادی به هنگام شنا در رودخانه زیاران غرق شد.
چهارشنبه 6 شهريور 1392
پسر 15 ساله‌ای که برای تفریح به حاشیه سد قهوج در شهرستان آوج رفته بود بر اثر بی‌احتیاطی، قربانی این سد شد. 
چهارشنبه 16 مرداد 1392
درگیری برای 50 هزار تومان؛
فروردین امروز: درگیری خونین در غیاث آباد بر سر وصول طلب پنجاه هزار تومانی، مرگ تلخ مرد جانبازی را بر اثر ضربات متعدد چاقو رقم زد. 
چهارشنبه 16 مرداد 1392
فروردین امروز: میهمان ناخوانده‌ای که با تعارف چای خواب‌آور و بیهوش کردن زن صاحب‌خانه، طلاجات او را دزدیده بود به دام پلیس افتاد.

چهارشنبه 16 مرداد 1392
کشف جسد پسر 9 ساله در یک کارگاه آجرپزی، کارآگاهان جنایی پلیس استان را با احتمال وقوع یک جنایت رو به رو ساخت.
چهارشنبه 16 مرداد 1392
172 سال پیش، برچیدن قمارخانه در قزوین، از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که خبر آن در زمره اخبار مهم مملکتی به عرض ناصرالدین شاه قاجار رسیده است و در روزنامه وقایع اتفاقیه، تنها روزنامه رسمی دربار نیز بازتاب می‌یابد.
چهارشنبه 2 مرداد 1392

فروردین امروز: کشف جسد دختر گمشده در آبیک، پرده از راز سارق سابقه داری که با تعارف کردن آبمیوه مسموم به مسافرانش آنها را بی‌هوش و اموالشان را سرقت می‌کرد، برداشت.
چهارشنبه 2 مرداد 1392

در روزگاری که تشکیلاتی به نام «نظمیه» وجود نداشت و امورانتظامی شهرها توسط کدخدایان محله‌ها و بکارگیری گزمه‌ها اداره می‌شد، با تدبیر پیشکار حاکم وقت قزوین در دوره ناصرالدین شاه قاجار در تعیین فردی به عنوان «سرگزمه» و سازماندهی 50 نفر به عنوان «گزمه» که می‌توان از آن به عنوان نگهبان محله نیز نام برد، اولین تشکیلات «نظمیه» البته با سازماندهی ابتدایی در این شهر پایه گذاری شد.
چهارشنبه 2 مرداد 1392

مرگ فجیع پسر جوان در شریف آباد، ششمین حادثه برخورد قطار با عابران در یک سال گذشته را رقم زد.