شارستان

شارستان
  » چهره ها
يكشنبه 15 ارديبهشت 1392
نگاهی به قیمت مسکن در قزوین هفتمین شهر گران ایران
خرید آپارتمان نوساز کمتر از متری یک میلیون و 500 هزار تومان در شهر قزوین غیرممکن است!