میز خبر

میز خبر
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
 آخرین آمارها از تعداد کاربران اینترنت  نشان می‌دهد، قزوین در فهرست بیشترین کاربر در استفاده از اینترنت قرار ندارد
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
میزان مصرف بنزین در قزوین 15 درصد افزایش داشته است. ایران رکورد مصرف بنزین را در دنیا شکست؛ آمارهای رسمی که گفته می شود پیش زمینه افزایش قیمت بنزین است.
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
براساس نتایج سرشماری درسال 90 استان قزوین 32 هزار نفر بی سواد دارد.
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت لامپ الوند قزوین گفت: لامپ الوند قزوین به علت عدم اجرای تعهدات دولت، منحل می شود.
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
شورای شهر تمرین است. تمرین بازیگری مردم در مدیریت امور. این تمرینِ محلی مردمسالاری، نخستین پایه برای بسط ساختمان دموکراسی در جامعه است.
يكشنبه 15 ارديبهشت 1392
مرکز آمار ایران اعلام کرد؛
 مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان قزوین را در سال گذشته12/1 درصد اعلام کرد.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، اعلام کرد که 12/1درصد جمعیت فعال استان قزوین بیکار هستند.