لبخند رضایت آقای نماینده

لبخند رضایت آقای نماینده

خصوصیات فردی افراد، گاه آنچنان پُر رنگ است که افراد براساس آن ها، در افواه شهره می گردند، همچنان که مهندس رجب در چند دوره نمایندگی اش در مجلس، با نطق ها و مواضع تندش شناخته می شد.اما این چهره سیاسی اصولگرا که پس از یک دوره ناکامی از ورود به پارلمان، به مجلس نهم راه یافت در این دوره، کم گویی و گزیده گویی را برگزیده و دیگر از سخنان تند و آتشین وی خبری نیست. اگر دیگر نمایندگان اصولگرای استان، در یک سال گذشته در مسایلی چون مذاکرات ژنو یا سیاست های دولت روحانیو نیز عزل و نصب های مدیران اجرایی در استان، به مخالفت های صریحی روی آورده اند، وی ترجیح داده است مخالفت های خود را چندان علنی نکند. لبخند رضایت مهندس رجب در مراسم معارفه فرماندار جدید تاکستان نشان می دهد که وی از این راهبرد تازه، چندان بی نتیجه و بهره هم نمانده است. نتایجی که آن ها را باید در رایزنی های پشت پرده او جستجو کرد.

پنجشنبه 22 خرداد 1393
21:51:39

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: