چند خط برای یک مدیر

چند خط برای یک مدیر

شنیدن برخی خبرها، گاهی دور از انتظار نیست که به قول اهل معنا، احتمال در وقوع آن است.خبر انتصاب دکتر محمدرضا صفری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهوری نیز از جمله این رویدادها بود. دکتر صفری، نه اهل بازی های سیاسی است و نه اهل تاب خوردن بر شانه های این جناح و آن جناح برای رسیدن به مقام و مسوولیت. او یک متخصص است که مراحل رشد سازمانی خود را در هفده سال گذشته در سازمان جهاد کشاورزی استان طی کرده است. چه آن هنگام که مسوول بررسی‌ و مراقبت از بیماری‌های اداره کل دامپزشکی استان بود و سپس به ریاست این اداره رسید و چه زمانی که قبای مسوولیت جهاد کشاورزی استان را به تن کرد. اینکه چه کسی جای او را در سازمان جهاد کشاورزی استان خواهد گرفت، هنوز معلوم نیست، اما ظاهرا لابی گری ها برای این مهم همچنان ادامه دارد!


پنجشنبه 22 خرداد 1393
21:47:26

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: