آب آشامیدنی آبیک کیفیت ندارد

آب آشامیدنی آبیک کیفیت ندارد

آب آشامیدنی شهر آبیک، کیفیت مطلوب ندارد به گونه‌ای که مجبوریم یا از شهرهای اطراف آب تهیه کنیم یا به سراغ آب معدنی برویم. از مسوولین محترم تقاضا داریم به این مشکل اهالی آبیک که با خشکسالی بیشتر هم شده، رسیدگی کنند.
- اینانلو

چهارشنبه 7 خرداد 1393
13:22:43