طرح امامزاده حسین و بلاتکلیفی مردم

طرح امامزاده حسین و بلاتکلیفی مردم

از سال 80 طرح ساماندهی امامزاده حسین(ع) به اجرا گذاشته شده ، و همه ساکنین این منطقه که خانه هایشان در حریم این طرح قرار  گرفته، از سیزده سال پیش که طرح آغاز شده، بلاتکلیف هستند و هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست که ما چه باید بکنیم. چون بالاخره این طرح باید یک متولی داشته باشد.
حیدری

چهارشنبه 7 خرداد 1393
13:22:27