رفتنی در سکوت!

رفتنی در سکوت!

برخی آمدن‌ها، گاهی پر سر و صدا برگزار می‌شود، رفتن‌ها اما بازتاب چندانی ندارد. کنار گذاشته شدن محمدباقر آقاعلیخانی، رییس مرکز ملی فرش ایران از این دست آمدن و رفتن‌هاست. علیخانی وقتی از سازمان صنایع، معادن و بازرگانی استان رفت، توانست به مدد برخی حمایت ها در دولت گذشته، به ریاست مرکز فرش ایران دست یابد. این انتصاب در پی رفتن از قزوین، بازتاب فراوانی داشت، اما برکناری این چهره قزوینی از مرکز فرش که او توانسته بود 9ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم همچنان آن را حفظ کند، در سکوت انجام شد. برخی شنیده ها می گوید که علیخانی از چند واحد تولیدی خصوصی پیشنهاد همکاری دریافت کرده است. درستی این خبر چندان معلوم نیست، ولی شاید او هم همانند فخراله مولایی که پس از برکناری از مدیرعاملی شهرک های صنعتی ایران به تازگی به سمت مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست یافته است، جایی مشاور شود.

چهارشنبه 7 خرداد 1393
12:38:01

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: