اهمال با دستفروشان چرا ؟

اهمال با دستفروشان چرا ؟

چرا شهرداری با دست فروشانی که هر روز هم بر تعدادشان در شهر اضافه می شود، برخورد نمی‌کند. بعدازظهرها، مقابل مدرسه استثنایی در خیابان باغ دبیر، از بس که دست فروش‌ها آنجا را قُرق می‌کنند به بازارچه تبدیل می‌شود. ماموران شهرداری اینها را که باعث ایجاد مزاحمت برای اهالی و عبور و مرور خودروها هستند، نمی‌بینند؟
- عظیمی

شنبه 20 ارديبهشت 1393
23:37:34

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: