قابل توجه مسوولین اتوبوسرانی

قابل توجه مسوولین اتوبوسرانی

به مسوولین سازمان اتوبوسرانی بگویید نظارت بیشتری بر وضعیت اتوبوس های تحت نظارت خود داشته باشند. عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی توسط بعضی از رانندگان، مخصوصا پیاده و سوار کردن خارج از ایستگاه و... مسایلی است که بی توجهی به آنها می تواند سبب ساز حوادث ناگواری شود.
- علیمردانی


شنبه 20 ارديبهشت 1393
23:36:13

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: