انحلال دو کارخانه قانونی یا غیر قانونی؟

انحلال دو کارخانه قانونی یا غیر قانونی؟
انگارباید با دو شرکت «لامپ الوند» و «اسوه ایران» خداحافظی کرد. 

  باوجود آنکه قرار بود این شرکت ها بامالک جدید دوباره احیا شوند؛ اما به نظر می رسد داستان این واحدهای صنعتی با درخواست انحلال مدیران شرکت به پایان غم انگیز خود نزدیک شده است.   مدیران این دو واحد صنعتی در اطلاعیه ای اعلام کردند که به دلیل کاهش فروش و گران شدن مواد اولیه مجبور به انحلال شرکت شده اند. لامپ الوند جزو واحد های صنعتی بحران زده ای بود که در جریان سفرهای استانی دولت نهم با وعده اعطای تسهیلات به یوسف خلیلی از بازاریان با سابقه قزوین واگذارشد تا مشکلات کارگران وتولیدش تمام شود؛ اما درادامه کار شرکت دچار بحران‌های مختلف شد و بدهی های انباشته شرکت و نپرداختن تسهیلات وعده داده شده، شرایطی را به وجود آورده که راهی جز انحلال برای خلیلی نمانده است.  از سوی دیگر کریمی، فعال کارگری در قزوین با غیر قانونی خواندن مراحل انحلال دو کارخانه، خواستار بررسی دلایل انحلال کارخانه‌های «صنایع اسوه ایران» و «لامپ الوند» از سوی مسوولان استانی شده است.

يكشنبه 12 خرداد 1392
14:45:41