بیم و امید مرغداران استان قزوین

حذف اختصاص ارز مرجع برای خوراک طیور
بیم و امید مرغداران استان قزوین
 دیگر ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات کنجاله و خوراک طیور اختصاص نمی یابد؛ تصمیمی که از اول اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی اعمال شد.

 این تصمیم می تواند بر صنعت دام و طیور کشور تاثیرات مهمی داشته باشد و به طور قطع، تبعات آن در استان قزوین نیز بسیار محسوس خواهد بود؛ چرا که براساس آخرین آمارها 5درصد گوشت مرغ و 13 درصد تخم مرغ کشور در استان قزوین تولید می شود.
این ظرفیت تولید با تلاش 500 واحد مرغداری  در زمینه  تولید مرغ گوشتی و تخم گذار استان صورت می گیرد که هرگونه فعل و انفعالی می تواند سرنوشت این صنعت استرات‍ژیک تاثیر بگذارد.
هم اکنون مرغداری ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند؛ چون تامین کنجاله و خوراک دام  ازطریق ارز مرجع بخشی از نیازهای آنها را تامین می کرد و بعضا مرغداری ها با ارز آزاد به تامین کنجاله و خوراک دام برای خود می پرداختند.
نخستین تاثیر افزایش هزینه های تولید، بر قیمت مرغ مصرفی خواهد بود. در حالی که  هرگونه افزایش قیمت ها با واکنش دولت  همراه می شود، تکلیف مرغداران کشور و فعالان این صنعت در قزوین در وضعیت بیم و امید قرار می گیرد.


دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
15:48:03