پرونده زنجانی آسیب‌شناسی می شود

داود محمدی:
پرونده زنجانی آسیب‌شناسی می شود


نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت که کارگروهی در این کمیسیون برای آسیب‌شناسی در مورد موضوعات مربوط به پرونده بابک زنجانی تشکیل شده است که گزارش نهایی این کارگروه به بالاترین دستگاه‌ها ارایه می‌شود. داود محمدی افزود: وظیفه این کارگروه، بررسی عوامل بروز اتفاقات پیرامون پرونده بابک زنجانی و آسیب‌شناسی در این رابطه است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمیسیون اصل 90 پرونده بابک زنجانی را بررسی و پرونده و اتهامات وارده را جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده است، اکنون به دنبال آن است تا وارد مرحله آسیب‌شناسی و چرایی رخ دادن این اتفاقات شود. 

پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393
12:07:26

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: