بازگشایی زیرگذر نصر

بازگشایی زیرگذر نصر
«زیرگذر نصر بعد از افتتاح که در سال گذشته انجام شد‌، به دو لایه آسفالت در راستای تکمیل ‌احتیاج داشت و امسال بعد از اتمام مرحله‌ دوم لایه‌ریزی آسفالت بازگشایی شد». 

حق لطفی، معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین گفته: در سال 91 قصد انجام مرحله‌ دوم را نیز داشتیم که به دلیل عدم تأمین قیر از کارخانه‌ آسفالت به تأخیر افتاد

يكشنبه 12 خرداد 1392
14:28:55