ارتقای آگاهی سیاسی دانشجویان مأموریت بسیج است

ارتقای آگاهی سیاسی دانشجویان مأموریت بسیج است

رییس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: عده‌ای دوست داشتند دانشگاه را پایگاه فعالیت‌های سیاسی‌شان قرار دهند.مرتضی موسی‌خانی مأموریت بسیج را تعامل بین دانشگاه و سازمان بسیج دانست و اضافه کرد: مهم‌ترین مأموریت بسیج، انسان‌سازی است همچنین ارتقای آگاهی‌های سیاسی دانشجویان از دیگر مأموریت‌های بسیج دانشجویی است. وی به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ارتقای آگاهی سیاسی اشاره کرد و افزود: ایشان همواره تأکید دارند که دانشجویان بازیچه دست یک جریان سیاسی قرار نگیرند کم و بیش در دانشگاه‌های کشور و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز عده‌ای دوست داشتند دانشگاه را پایگاه فعالیت‌های سیاسی‌شان قرار دهند که ما بارها تأکید کرده‌ایم نباید دانشجویان را ابزاری برای رسیدن به اهداف حزبی قرار داد.

جمعه 20 دي 1392
20:46:52

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: