حضور سپهوندی در مسابقات قهرمانی آسیا

حضور سپهوندی در مسابقات قهرمانی آسیا
احسان سپهوندی با درخشش در مسابقات انتخابی تیم ملی، جواز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب کرد.

سپهوندی در وزن 56 کیلوگرم رقابت های انتخابی تیم ملی با کسب چهار پیروزی متوالی توانست عنوان قهرمانی این پیکارها را به خود اختصاص دهد. احسان با کسب این عنوان، به عنوان بوکسور ثابت تیم ملی جواز شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا را بدست آورد. اسکندر گنج علیا دیگر بوکسور قزوینی حاضر در مسابقات انتخابی تیم ملی نیز در وزن 64 کیلوگرم این مسابقات عنوان سوم را از آن خود کرد اما در عین شایستگی از حضور در ترکیب تیم ملی بازماند.

شنبه 28 ارديبهشت 1392
16:39:33