پایان مرد سمنانی کم حاشیه

پایان مرد سمنانی کم حاشیه


با انتصاب «روزبه» به عنوان استاندار قزوین، پرونده دوران مدیریتی «احمد عجم» در استان بسته شد. ششمین استاندار قزوین، گرچه یک بار در میانه استانداری اش، در آبان ماه 90 مورد غضب احمدی نژاد قرار گرفت و برکنار شد، اما با حمایت نماینده ولی فقیه در استان، دوباره ابقا شد و توانست با 49 ماه حضور در ساختمان میدان سرداران، با ثبات ترین استاندار قزوین باشد. عجم، تا یکی دو روز دیگر از استان خواهد رفت، اما آنچه از این استاندار سمنانی برجای خواهد ماند، کارنامه عملکردش در چهار سال دوره مدیریتی او در قزوین است. کارنامه ای با فراز و فرودهای بسیار که هرچند در بخش هایی نمره قابل قبولی را متوجه سکاندار پیشین استان نمی کند، اما در مجموع نمی توان عجم را مدیری ناکارآمد معرفی کرد. استانداری که برغم نوع مدیریت احمدی نژاد، کوشید استان را فارغ از شعار زدگی و التهاب آفرینی اداره کند و معدل مثبتی را در مجموعه عملکردش، به دست آورد.


سه شنبه 19 آذر 1392
14:22:21

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: