حاج داود و فرصتی دوباره

حاج داود و فرصتی دوباره

یک سلام و علیک کوتاه در مراسم عروسی، آن‌هم پیش از ماه مُحرم کافی بود تا بار دیگر در محافل سیاسی، رابطه شیخ قدرت علیخانی و داود محمدی مورد توجه اهالی سیاست قرار گیرد؛ 


رابطه ای که در جریان انتخابات مجلس هفتم دستخوش سردی شد که البته برخی رویدادها در متن و حاشیه انتخابات مجلس نهم، بر شکاف میان آنان نیز افزوده بود. اما به نظر می‌رسد؛ مواضع مستقل و به دور از شائبه‌های جناحی حاج داود در مجلس، توجه خاص او به پیگیری مسایل استان و همچنین آرایش تازه سیاسی در کشور که با روی کار آمدن دولت یازدهم شکل گرفته، فرصتی تازه را برای نزدیک شدن این دو چهره سیاسی به یکدیگر فراهم کرده است.


چهارشنبه 6 آذر 1392
13:45:19

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: