ماندن یا رفتن؛ مساله این است!

ماندن یا رفتن؛ مساله این است!

شایعه برکناری رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، حدیث تازه ای نیست. 


پیش از این در دوران سرپرستی وزارت علوم توسط دکتر توفیقی، یک خبرگزاری اصولگرا از رفتن دکتر عبدالعلی آل بویه لنگرودی خبر داده بود. چهره ای که از اردیبهشت سال 88 تاکنون با حکم کامران دانشجو، وزیر علوم دولت احمدی نژاد این مسوولیت را برعهده داشته است. این شایعه گرچه در همان روزها، توسط وی تکذیب شد، اما این روزها بار دیگر و به دنبال برخی وقایع در دانشگاه بین المللی از جمله؛ اعتراض دانشجویان خارجی به افزایش دو برابری شهریه هایشان، در محافل مختلف مطرح شده است. اگر آنچه که از قرار گرفتن نام آل بویه در فهرست تغییرات روسای دانشگاه های کشور، گفته شده، درست باشد، نباید رفتن رییس 50 ساله بزرگترین دانشگاه دولتی استان دور از انتظار باشد.


جمعه 24 آبان 1392
14:21:31

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: