انتقاد تند و تیز

انتقاد تند و تیز

گویا فضای پس از انتخابات در دادگستری استان هم تاثیر گذشته که دادستان، این روزها انتقادهایش تند و تیزتر شده است.


 از یک سو، از«سیاست‌بازی‌های برخی مسئولان استان» انتقاد می‌کند‌ که «سبب ناامنی می‌شود» ونیروی انتظامی را خطاب قرار می‌دهد که باید در امور «سرعت» و دقت بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی توصیه می کند که «باید آمار صادرات واقعی باشد». البته در این بین نباید، از پیشنهاد صادقی نیارکی چشم پوشی کرد که گفته است:«به منظور ایجاد امنیت، شناسنامه جرایم استان و آحاد جامعه هدف مورد بررسی قرار گیرد که پس از شناسایی نقاط جرم‌خیز، برای هر یک از آنان طرح تعریف شود تا برخی افراد نتوانند به صورت غیرمسئولانه احساس ناامنی را در جامعه شکل دهند.»

يكشنبه 5 آبان 1392
16:16:47

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: