مقابله با جرم مشهود

مقابله با جرم مشهود
داوود محمدی، نماینده قزوین در مجلس نهم، حقوق خوانده و نایب رییس اول کمیسیون اصل 90 این روزها حضور پررنگ تری نسبت به اوایل نمایندگی اش دارد.

 گاهی مصاحبه ها و موضعگیری هایی می کند که در رسانه ها بازتاب فراوان می یابد، مثل گفت وگوی تازه اش که در آن با اشاره به استفاده تبلیغاتی دولت از لیست 300 نفره ی مفسدان بانکی اعلام کرده «هنوز جرم و مفسده اقتصادی این افراد مشخص نشده و از این رو استفاده از لفظ مفسدان اقتصادی به خودی خود غیر قانونی و تخلف است. تا زمانی که این افراد به دادگاه نرفته و جرم آنها مشخص و ثابت نشده باشد، نمی توان چنین عنوانی را استفاده کرد. چه اینکه برخی از این افراد مدیون بانکی بوده، بعضی به خاطر شرایط اقتصادی امکان باز پرداخت ندارند، در این میان عده ای هم با استفاده از رانت هایی ، مبالغ هنگفتی را گرفته اند.»
نماینده قزوین در زمان و موقعیتی این هشدار حقوقی را می دهد که خطر اتهام پراکنی و تخریب شخصیت ها به بهانه فساد اقتصادی روز به روز بیشتر می شود. درست است که باید با فساد اقتصادی برخورد کرد، اما محمدی معتقد است تهمت زدن به افرادی که اتهام شان در دادگاه اثبات نشده خود مصداق جرم است.
شاید این بار برخوردهای قاطع تر و به هنگام تر محمدی و همکارانش در کمیسیون اصل 90 در برابر این رویه ناصواب بتواند آب رفته را به جوی بازگرداند و فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور را از آسیب خطرناک «تهمت» حفظ کند. 

پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392
18:46:01