بررسی سرهنگ

بررسی سرهنگ
سرهنگ میرحیدری، رئیس نیروی انتظامی قزوین به تازگی از بررسی‌هایی در مورد سفره خانه‌ها سخن گفته است.
 سرهنگ گفته: با توجه به بررسی های انجام شده افرادی که به سفره خانه‌ها می‌روند ۸۰ درصد آنان به‌خاطر هم نشینی با جنس مخالف از سفره خانه ها استفاده می‌کنند؛ البته مقوله مواد مخدر را هم باید در نظر گرفت. البته رئیس نیروی انتظامی قزوین اعلام نکرده که منبع آماری این بررسی مربوط به استان قزوین است یا کشور. با این وجود اگرچنین باشد، باید مشکل را درجای دیگر جست و جو کرد، نه در سفره خانه‌ها.

جمعه 19 مهر 1392
16:44:19

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: