پیاد روهای عذاب آور

پیاد روهای عذاب آور
 تا کی باید از دست این پیاده‌روهای مرکز شهر عذاب بکشیم. هوا که سرد می‌شود، دیگرباید حسابی مراقب خودمان باشیم، خدا نکند باران و برف بیاید،یا باید به صورت لاک پشتی راه برویم تا لیز نخوریم و یا اگرخدای نکرده، پایمان را روی موازییک‌های لق گذاشتیم، دیگر باید با لباس‌‌های تمیز خداحافظی کنیم.
علیزاده

جمعه 19 مهر 1392
15:11:26

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: