چرا پل؟

چرا پل؟
پل امام علی با چه هدفی ساخته شده است؟ مگر قرار است باز شهر از سمت مینودر گسترش پیدا کند؟ اگر چنین است، این گسترش شهر، از لحاظ شهرسازی درست است؟

مولایی

جمعه 19 مهر 1392
15:10:27

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: