پاسخ به یک گزارش

پاسخ به یک گزارش
توقف خودرو تا سقف نیم ساعت هزینه‌ای ندارد


ضمن تقدیر از زحمات جنابعالی و همکاران آن هفته نامه در انعکاس خدمات ارائه شده در شهر و اطلاع رسانی به شهروندان، گزارش درج شده در نسخه شماره نهم مورخه سه شنبه 15 مرداد ماه سال جاری با موضوع وضعیت پارکینگ‌ها و کارت پارک‌ها در شهر قزوین و با عنوان " در جست و جوی یک وجب جای پارک" با استحضار می‌رساند هزینه توقف در حاشیه معابر به تفکیک هر معبر با توجه به میزان تقاضا و نوع کاربری بدنه و عملکرد خاص معابربا هدف رعایت عدالت و براساس دستورالعمل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور محاسبه گردیده است. همچنین براساس ماده 15 قانون اخیر رسیدگی به تخلفات رانندگی در حال حاضر نرم افزار و سخت افزارهای مورد استفاده پیمانکار کارت پارک و عوامل پارکبان بگونه‌ای طراحی شده است که در ابتدای توقف تا سقف نیم ساعت هزینه‌ای از راننده دریافت نمی‌گردد. البته این موضوع زمانی قابل استفاده است که راننده دارای کارت پارک الکترونیکی بوده و کارت مذکور در پشت شیشه اتومبیل نصب شده باشد. جهت اجرای این قانون حذف قبوض کاغذی ضروری بوده چرا که بدون سیستم مکانیزه و با قبوض کاغذی امکان بررسی زمان توقف و محاسبه آن امکانپذیر نمی‌باشد. با توجه به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمائید تهیه گزارشات با تکیه بر مستندات موجود صورت گیرد تا زمینه‌ساز بروز ابهام در ذهن شهروندان نگردد.
اسماعیل عرشیان
 مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک

شنبه 6 مهر 1392
13:09:19