اینترنت مخابرات را دریابید

اینترنت مخابرات را دریابید

ازدست قطعی اینترنت مخابرات دیگر کلافه شدیم. چرا مسئولان اینترنت، وضعیت را بررسی نمی‌کنند. هر 2روز یک بار اینترنت قطع می‌شود و مدام باید صدای عذاب آور اپراتور 2020را بشنویم. به دادمان برسید.
خطیب امامقلی 

شنبه 6 مهر 1392
13:08:45

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: