بربری 600تومان

بربری 600تومان

دیروز در خیابان پونک( بلوار نخبگان) یک بربری خریدم 600تومان. واقعا این گرانی امان همه را بریده است. مسئولان سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی در شهر قزوین کجا هستند؟ هرروز قیمت نان افزایش پیدا می‌کند؟
ستایشی

شنبه 6 مهر 1392
13:08:18

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: