معلم قزوینی و مشق ِ شیرین عشق!

معلم قزوینی و مشق ِ شیرین عشق!

اینکه گفته شده، جوهر واقعی و درونمایه حقیقی انسان به هنگام سختی و صعبی و بلا خود را نشان می‌دهد، حرف دقیق و حکیمانه‌ای است که از پیشینیان عبرت‌بین به ما منتقل شده است.


نمونه بارز این کلام، مهدی بخشنده‌فر معلم مدرسه شهید قدوسی شهرستان بویین‌زهراست که حتی به هنگام بیماری و بستری در بیمارستان هم دست از تدریس برنداشته و تخت بستری خود را به کلاس درس مجازی دانش‌آموزانش تبدیل‌ کرده است. بخشنده‌فر که با ۲۳سال سابقه تدریس و با وجود درد در قفسه سینه همچنان به تدریس در مدرسه اشتغال داشت هفتم آبان ماه با شدت گرفتن بیماریش در بیمارستان امیرالمومنین بویین‌زهرا بستری شد، اما با وخامت وضعیت جسمانی به قزوین منتقل و راهی بخش «سی‌سی‌یو» بیمارستان گردید. با این همه، این معلم عاشق، با بهبود نسبی، آموزش مجازی دانش‌آموزان خود را در شبکه شاد از سر گرفت و از بیمارستان به تعلیم آنان پرداخت. آنچه که سبب می‌شود تا انسانی این‌چنین بر تخت بیمارستان به رسالت معلمی خود ادامه دهد، عشق است؛ عشقی که جانی تازه می‌بخشد و انگیزه‌ای و چندان می‌آفریند!


يكشنبه 25 آبان 1399
07:13:07