دشمن آماده ایجاد آشوب در کشور است

استاندار قزوین:
دشمن آماده ایجاد آشوب در کشور است

استاندار قزوین تاکید کرد: دشمن آماده ایجاد بلوا و آشوب در کشور ما است تا بتواند با ایجاد اختلاف، تفرقه افکنی و ناامنی به مقاصد شوم خود برسد.


هدایت‌اله جمالی‌پور افزود: دشمنان ما از همه ابزارهای اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و قومیتی برای پیروزی خود استفاده می‌کنند و خطرناک‌تر از همه اینها ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسئولان حکومت است. وی اضافه کرد: بلایی که امروز کشور ما را تهدید می‌کند، تجزیه کشور است و برای مقابله با این مساله تنها در سایه وحدت و انسجام می‌توانیم تمام نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کنیم. استاندار تصریح کرد: هر کجا وحدت و انسجام وجود داشته باشد اقتدار، اعتماد و امید به آینده در آن جامعه شکل می‌گیرد.


چهارشنبه 14 آبان 1399
10:57:40