خانم مسئول در کاخ

خانم مسئول در کاخ
معاون میراث فرهنگی کشور در دوره احمدی‌نژاد که سکونتش در یکی از خانه‌های تاریخی متصل به کاخ سعدآباد خبرساز شده، انتقال از استان قزوین را دلیل این کارش عنوان کرده است. 


 اوگفته: من از خانه‌های سازمان کاخ سعد آباد برای انبار وسایلم که از شیراز به تهران آمده بودم، استفاده کردم؛ درحالی که این خانه اصلا برای سکوت مناسب نبود. آتوسا مومنی گفته: این مکان یکی از خانه‌های سازمانی متعلق به نگهبانان بوده و با توجه به اینکه من از استان قزوین به سازمان میراث فرهنگی آمده ام، شرط داشتن مسکن گذاشتم و مسئولان وقت نیز تعهدشان را هنگام انتقال معاونت فرهنگی به شیراز اجرا کردند؛ اما زمانی که این خانه‌ها تخلیه شد و به تهران برگشتیم، گفتم شما قبول کرده بودید که خانه‌ای به من بدهید، اما این کار انجام نشد. در این میان از آقای ملک‌زاده [رییس سازمان میراث فرهنگی دولت دهم] خواستم ساختمانی را به من بدهد که از آن به عنوان انبار وسایل استفاده کنم. شاید باید بار دیگر، این سخن سیدمحمد بهشتی، رییس قزوینی سازمان میراث‌فرهنگی در دوران اصلاحات را مرورکرد که گفته بود: «رییس جدید سازمان میراث‌فرهنگی یک ویرانه را تحویل می‌گیرد.»

شنبه 6 مهر 1392
12:10:43

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: