اجرای طرح توسعه هزار هکتاری در شهرک‌های صنعتی قزوین

مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان قزوین خبرداد؛
اجرای طرح توسعه هزار هکتاری در شهرک‌های صنعتی قزوین

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: طرح توسعه هزار هکتاری شهرک‌های صنعتی تقاضامحور با هدف تحقق شعار امسال و رونق سرمایه‌گذاری، و اشتغال پایدار جوانان در استان قزوین اجرایی می‌شود.به گزارش فروردین امروز؛ حمیدرضا خانپور، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در بازدید از طرح توسعه شرقی شهرک صنعتی حیدریه شهرستان تاکستان اظهار کرد: با توجه به استقبال بی‌سابقه سرمایه‌ گذاران از شهرک های صنعتی تقاضا محور قزوین، در سال جاری با حمایت استاندار و سازمان صنایع کوچک  1000هکتار به شهرک های صنعتی کاسپین یک و کاسیین۲ ( آبیک )، لیا، در شهرستان قزوین و حیدریه در شهرستان تاکستان افزوده می شود و با آماده سازی و اجرای زیرساخت ها آماده واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری است.

خانپور با اشاره به آمار جذب تعداد سرمایه گذاران یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون با  86متقاضی سرمایه گذار به میزان 51هکتار زمین صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی  قرارداد منعقد شد که میزان سرمایه گذاری این طرح های صنعتی هشت هزار میلیارد ریال  خواهد بود و با راه اندازی این واحدهای صنعتی زمینه اشتغال یک هزار863نفر از جوانان جویای کار استان، فراهم می شود.

او همچنین توسعه و تکمیل زیرساخت ها و پروژه های زیربنایی در شهر کها و نواحی صنعتی را از اولویت های دیگر امسال شرکت شهرک های صنعتی قزوین عنوان کرد و اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۵۰پروژه عمرانی و زیربنایی با سرمایه گذاری 1000میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی تابعه اجرایی می شود.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال "جهش تولید" توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور موجود، ساماندهی زیرساختها، جذب حداکثری سرمایه گذار داخلی و خارجی دارای اهلیت و سوابق  درخشان و حفظ وضع موجود صنایع کوچک فعال از اولویت های کاری مهم ماست.


چهارشنبه 26 شهريور 1399
09:07:25