دغدغه دادستان

دغدغه دادستان
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز، از ضرورت تصویب  لایحه جرم سیاسی در مجلس می‌گوید که با تصویب آن، اصل ۱۶۸ قانون اساسی احیا می‌شود. 


 امیر جلالی گفته: برای اجرایی کردن این اصل از قانون، باید جرایم سیاسی در کشور تعریف شود تا موقعیت کسانی که با فرصت‌طلبی، علیه امنیت ملی اقدام می‌کنند، مشخص شود.
 البته چند روز  پیش تعدادی از نمایندگان مجلس طرح جرم سیاسی را تقدیم مجلس کردند. این طرح که پس از  سال‌ها انتظار تقدیم مجلس شده،شامل 9 ماده است.
در بند اول این طرح در تعریف جرم سیاسی آمده: هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌ زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تقدیم چنین طرحی با واکنش فعالان سیاسی روبرو شده و برخی از حقوقدانان معتقدند که باید دقت بیشتری در تعریف جرم سیاسی شود.

شنبه 6 مهر 1392
12:05:03

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: