دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خلاف است

رییس دفتر نظارت شورای نگهبان:
دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خلاف است

ایرنا- رییس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در قزوین گفت: دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران برخلاف رویه قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.


محمدتقی صفری با تاکید بر اینکه دست اندرکاران هر قوه باید به وظایف مشخص شده خود رسیدگی کنند، افزود: نماینده مجلسی که در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه انتخابیه خود دخالت کند پای بندی خود به قانون اساسی را دچار خدشه می‌کند. وی اضافه کرد: نمایندگان باید براساس فعالیت خود در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون مورد ارزیابی مردم و کارشناسان قرار بگیرند در غیر این صورت آنها به کارهایی که به حوزه خود ارتباط ندارد مانند دخالت در عزل و نصب مدیران می‌پردازند.

پنجشنبه 30 مرداد 1399
07:54:30